Aktuellt

Årsmöte SIH 2020

SIH's Årsmöte hålls den 14. maí 2020, kl. 15:00-16:00 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.

Läs mer

Årsmöte

SIH's Årsmöte hålls den 21. maí 2018, kl. 16:00 i Borgartúni 35, 1. våningen, 105 Reykjavík.

Läs mer

Handelskammarens uppgift är att främja handeln och det ekonomiska samarbetet mellan länderna. Handelskammaren verka för ett nära samarbete med de sammanslutningar i Island och Sverige som arbetar med liknande uppgifter.